Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og denne ble vedtatt i januar 2014.

Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametere knyttet til driften.

På ordinær generalforsamling den 23. juni 2016 ble styremedlem Hugo Storø gjenvalgt, med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2018. Styret består av åtte personer, hvorav to kvinner.