SelskapForretningskontorEier-/ stemmeandel %
Nordkraft ASNarvik 100,00
Nordkraft Magasin ASNarvik 100,00
Nordkraft Produksjon ASNarvik 100,00
Nordkraft Nett ASNarvik 51,00
Nordkraft Vind ASNarvik 100,00
Vesterålskraft Vind ASNarvik 90,47
Enerconsult ASNarvik 100,00
Nordkraft Prosjekt ASNarvik 100,00
Nordkraft Energidrift ASNarvik 100,00
Skognes og Stordalen Kraftlag ASNarvik 100,00
Nygårdsfjellet Vindpark ASNarvik 100,00
Sørfjord Vindpark ASNarvik 100,00