Tall i 1 000 NOK31.12.201631.12.2015
Fordringer ansatte 65 60
Andre fordringer 2 327 3 275
Sum andre fordringer2 3923 335