Tall i 1 000 NOK 2016 2015
RESULTATER    
Driftsinntekter 49 597 55 169
Driftsresultat -4 063 -5 044
Finansposter 11 688 -12 372
Resultat før skatt 7 626 -17 416
Resultat etter skatt 6 184 -12 936
BALANSE PR. 31.12    
Anleggsmidler 750 627 762 980
Omløpsmidler 33 208 24 163
Egenkapital 518 944 507 293
Avsetning for forpliktelser 5 582 4 433
Langsiktig gjeld 180 000 180 000
Kortsiktig gjeld 79 308 95 416
Totalkapital 783 835 787 142
ØKONOMISKE NØKKELTALL    
EBITDA -4 058 -5 040
Egenkapitalandel % 66,2 % 64,4 %
Likviditetsgrad 1 0,4 0,3
Arbeidskapital -46 100 -71 253