Investering i datterselskap
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerEier-/ stemmeandelBokført verdi pr. 31.12
Nordkraft Prosjekt AS *) 216 227 2 237 100 % 34 529
Nordkraft Magasin AS 77 900 7 790 100 % 428 985
Nordkraft Nett AS 72 707 3 570 51 % 51 021
Enerconsult AS 1 000 1 000 100 % 5 293
Nordkraft Energidrift AS 100 1 000 100 % 120
Nordkraft Produksjon AS 4 787 1 000 100 % 4 787
Sum524 735

*) Utbytte fra Nordkraft Prosjekt AS på 214 millioner kroner i 2015 er ført som reduksjon på investering i datter.

Tilknyttede selskaper
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerEier-/ stemmeandelBokført verdi pr. 31.12
Kraftinor AS 23 600 11 800 50,00 % 57 770
Narvik Kapital AS 19 650 60 000 30,53 % 2 500
Futurum AS 2 950 600 20,34 % 600
Sum60 870
Andre aksjer og andeler
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerPålydende tilsammenBokført verdi pr. 31.12
ANDRE AKSJER OG ANDELER
Forskningsparken i Narvik AS 11 193 14 300 1 430 1 430
Nordenfjeldske Energi AS 605 55 55 50
Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap AS 641 100 10 10
Kjeldebotn Butikkdrift 652 30 29 30
Kjeldbotn Drivstoff AS 554 10 10 10
Nord-Salten Kraft AS 4 033 2 360 2 -
Nordkraft Pensjonskasse 18 000
Fondssparing DNB 4 916
Sum24 446