Tall i 1 000 NOK31.12.201631.12.2015
Påløpte ikke forfalte rentekostnader 508 500
Påløpte feriepenger 1 619 1 747
Andre påløpte kostnader 2 131 2 590
Sum annen kortsiktig gjeld4 2584 837