Segmentinformasjonen er presentert i samsvar med rapporteringen til konsernledelsen. Segmentrapporteringen er konsistent med den finansielle informasjonen som blir brukt av konsernledelsen til å allokere ressurser og vurdere inntjening. Nordkraft rapporterer forretningsområder som driftssegmenter. Segmentene styres etter driftsresultat. Finanskostnader allokeres ikke ut til segmentene. Transaksjoner mellom forretningsområdene gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet.

Konsernet har endret segmentstrukturen i 2016. Magasin, Småkraft og Vindkraft presenteres som en enhet under Produksjon. Segmentene Prosjekt og Entreprenør inngikk i Annen virksomhet i 2015, men presenteres som egne segmenter i 2016. I underliggende resultater urealiserte er verdiendringer på kraftkontrakter holdt utenfor.

Segmentinformasjon
KonsernProduksjonNettProsjektEntreprenørAnnen virksomhet
Tall i 1000 NOK201620152016201520162015201620152016201520152015
Brutto segmentsalg493 016479 065242 815238 730123 880109 1309 16312 59347 18248 51069 976132 284
Salg mellom segmenter94 381106 6962732 3886 40712 34835 15334 45350 160106 696
Salgsinntekter398 636372 369242 542238 730121 492109 1302 75624512 02914 05719 81625 588
Driftsresultat100 620104 29561 03143 80529 412-22 562-11 858-8 4141 4645 69420 570-15 449
Avskrivninger 56 45063 56339 77555 15011 04613 3451732542 1062 8783 3516 936
Nedskrivninger2 9102 9100
Investering i TS56 13962 3172 9001 50054 63959 417
Varige driftsmidler2 036 4322 005 2331 587 0971 604 220248 717224 11057 87023 85121 31915 294121 428137 758
Immaterielle eiendeler452 277455 214451 745453 904280280167250741780-6561 030
Anskaffelser (ekskl oppkjøp)58 859109 6695 60417 24740 00125 35812 25961 4518004 98419566 263
Andre driftsinntekter analysert etter kategori:
Tall i 1000 NOK20162015
Operatørskapsinntekter15 947 10 456
Energirådgivning11 95110 141
Nettrelatert arbeid, eksternt14 2077 241
Andre driftsinntekter15 54414 631
Sum andre driftsinntekter57 64842 468