Tall i 1 000 NOK31.12.201631.12.2015
Driftsinntekter, husleie 6 723 5 874
Driftsinntekter, økonomi/adm tjenester 34 694 41 754
Driftsinntekter, øvrige 6 272 6 440
Sum inntekter47 68954 068
Kjøp av konserntjenester -3 414 -4 476
Netto inntekter fra konsernselskaper44 27549 592

Alle transaksjoner mellom konsernselskapene er på markedsmessige betingelser.

Tall i 1 000 NOK31.12.201631.12.2015
Nordkraft Prosjekt AS 625 926
Nordkraft Magasin AS - 12 808
Nordkraft Vind AS 40 1 313
Nordkraft Nett AS 2 489 2 730
Nordkraft Energidrift AS 1 225 1 277
Vesterålskraft Vind AS7 50
Enerconsult AS 4 889 189
Nordkraft Produksjon AS 19 880 -
Kortsiktige fordringer konsern29 15419 293
Nordkraft Produksjon, fisjonsgjeld - 20 000
Nordkraft Produksjon 63 -
Nordkraft Magasin AS, fisjonsgjeld - 22 544
Nordkraft Magasin AS 46 -
Nordkraft Nett AS 189 222
Nordkraft Energidrift AS 189 386
Nordkraft Prosjekt AS 87 -
Kortsiktig gjeld konsern57443 153