Nordkraft AS med datterselskaper (heretter kalt Nordkraft) er et energikonsern i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik. Nordkraft har sin kjernevirksomhet innen utvikling, utbygging og produksjon av fornybar energi, samt innen nettvirksomhet, kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Selskapet har kun offentlig eide selskaper som eiere.

Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som er godkjent av EU.

Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 10. mai 2017.