Tall i 1 000 NOKLån 01.01.2016Årets avdragLån 31.12.2016Påløpte renterLånets forfallprofil
DNB/Sparebanken Narvik 180 000 - 180 000 508 31.03.2017

Selskapet har inngått ny 2 årig låneavtale med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik.