Konsernets årsresultat er 36,7 millioner kroner. Nordkraft AS er morselskap i Nordkraft-konsernet. Nordkraft AS ivaretar fellestjenester for virksomhetsområdene. Selskapets driftsinntekter for 2016 var på 49,6 millioner kroner (2015: 55,2 millioner kroner), mens årsresultatet ble 6,2 millioner kroner i 2016 (2015: -12,9 millioner kroner). 

Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:
Overført til annen egenkapitalkr6.183.538
Sum årsresultatkr6.183.538