Konsernets tilknyttede og felleskontrollerte selskaper per 31.12.2019 er spesifisert nedenfor. Alle selskapene har kun ordinære aksjer. 

Tall i 1000 NOKAnskaffelses-tidspunktAnskaffelses-kostBalanseført verdiForretnings-kontorEierandelStemme-andel
Polar kraft AS27.12.200237 26343 594Narvik33,33 %33,33 %
Narvik Kapital AS07.10.2004 6 015 1 000
Narvik
30,53 %30,53 %
Ågskarkraft AS01.01.2008 3 125 1 855
Mo i Rana
34,10 %34,10 %
Fortum Nordkraft Vind DA08.04.20191 2001 200Narvik50,00 %50,00 %
Sum investering i tilknyttede selskaper47 648

Polar Kraft (tidligere Kraftinor) AS leverer strøm til sluttbrukere lokalt og nasjonalt, og eies i fellesskap med Lofotkraft Holding AS og Salten Kraftsamband AS. Ågskarkraft AS er et småkraftselskap med kraftverk i drift. Selskapet Narvik Kapital AS retter seg mot næringsutvikling i Narvik-regionen.

Det er ingen betingede forpliktelser knyttet til konsernets investeringer i tilknyttede selskaper. 

Tall i 1000 NOK20192018
Balanseført verdi 1. januar45 95062 368
Tilgang/avgang1 200-3 121
Andel resultat4 51220 942
Årets avskrivning merverdi-680-742
Utbytte-3 333-33 499
Balanseført verdi 31. desember47 64845 950
Merverdi per 31. desember2 4113 091
Konsernets andel av resultat i de tilknyttede selskapene:
Tall i 1000 NOKÅrets resultat
Polar Kraft AS4 657
Narvik Kapital AS-500
Ågskarkraft AS 355
Sum4 512