Salg og utbygging av Sørfjord vindpark

Nordkraft solgte i 2018 rettighetene til å bygge Sørfjord vindpark til Fortum, samt forestår prosjektledelse av vindkraftutbygging. For å imøtekomme eventuelle latente forpliktelser har Nordkraft avsatt 95 millioner kroner.