Investering i datterselskap
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerEier-/ stemmeandelBokført verdi pr. 31.12
Nordkraft Prosjekt AS15 40010 000100 %2 790
Nordkraft Magasin AS100 00010 000100 %407 124
Nordkraft Nett AS70 0003 57051 %51 021
Enerconsult AS1 0001 000100 %5 293
Nordkraft Energidrift AS1001 000100 %120
Nordkraft Produksjon AS3 0001 000100 %6 437
Sum472 786

 

Tilknyttede selskaper
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerEier-/ stemmeandelBokført verdi pr. 31.12
Polar Kraft AS34 32434 32433,33 %48 762
Narvik Kapital AS 19 650 60 000 30,53 %1 060
Sum49 822
Andre aksjer og andeler
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerPålydende tilsammenBokført verdi pr. 31.12
Nordenfjeldske Energi AS 605 55 55 50
Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap AS 641 100 10 10
Kjeldebotn Butikkdrift 652 30 29 30
Kjeldbotn Drivstoff AS 554 10 10 10
Nord-Salten Kraft AS 4 033 2 360 2 -
Haikjeften AS10010010100
Nordkraft Pensjonskasse 18 000
Fondssparing DNB14 924
Sum33 124

Det er foretatt en nedskriving i aksjene til Narvik Kapital AS med 1,44 millioner kroner i 2019.

Kraftinor AS fusjonerte med Salten Kraftsamband (SKS) fra 1. januar 2018, og endret navn til Polar Kraft AS. Selskapet eies deretter med 1/3 hver av SKS, Lofotkraft og Nordkraft. 

Informasjon om tilknyttede selskaper er også angitt i konsernets note 9