Andre driftsinntekter analysert etter kategori:

Tall i 1000 NOK20192018
Operatørskapsinntekter43 32232 339
Energirådgivning12 96515 674
Fiber20 17344 480
Nettrelatert arbeid, eksternt10 2948 106
Utvikling vind- og småkraftverk24 01712 691
Andre driftsinntekter2 11715 711
Sum andre driftsinntekter112 889129 001