Konsernets årsresultat er 182,7 millioner kroner (2018: 99,5 millioner kroner). Konserntallene er basert på IFRS, mens morselskapets regnskapstall er basert på NGAAP. Det er morselskapets årsresultat som skal disponeres. Nordkraft AS er morselskap i Nordkraft-konsernet, og er selskapet som ivaretar fellestjenester for virksomhetsområdene. Selskapets driftsinntekter for 2019 var på 62,8 millioner kroner (2018: 55,5 millioner kroner), mens årsresultatet ble 35,8 millioner kroner i 2019 (2018: 161,4 millioner kroner). Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:

Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:
Utbyttekr30 000 000
Overført til annen egenkapitalkr5 803 761
Sum årsresultatkr35 803 761