Tall i NOK 1000VannfallsrettigheterKonsesjonskraftrettigheterØvrige immaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2017
Anskaffelseskost333 363125 5112 591461 465
Akkumulerte amortiseringer-33 445-2 052-35 497
Balanseført verdi 31. desember 2017333 36392 066539425 968
Regnskapsåret 2018
Amortisering-1 795-1 795
Balanseført verdi 31. desember 2018333 36390 271539424 172
Per 31. desember 2018
Anskaffelseskost333 363125 5112 591461 465
Akkumulerte amortiseringer-35 240-2 052-37 292
Balanseført verdi 31. desember 2018333 36390 271539424 173
Regnskapsåret 2019
Tilgang i året2 5342 534
Amortisering-1 844-232-2 076
Balanseført verdi 31. desember 201933 36388 4272 841424 631
Per. 31. desember 2019
Anskaffelseskost333 363125 5115 125463 999
Akkumulerte amortiseringer-37 084-2 284-39 368
Balanseført verdi 31. desember 2019333 36388 4272 841424 631
Avskrivningsprosent1,4 %