Av bankinnskuddet pr 31.12.2019 er kr 1 685 500 bundne skattetrekksmidler, mens kr 12 982 gjelder en depositumskonto.