Tall i 1 000 NOK31.12.201931.12.2018
Fordringer ansatte7871
Forskuddsbetalte IKT-kostnader362-
Årsavgift Smart Innovation Norway745-
Forskuddsbetalte forsikringer810-
Andre forskuddsbetalte kostnader244739
Andre fordringer 1 421-
Sum andre fordringer3 659810