SelskapForretningskontorEier-/ stemmeandel %
Nordkraft ASNarvik 100,0
Nordkraft Magasin ASNarvik 100,0
Nordkraft Produksjon ASNarvik 100,0
Nordkraft Nett ASNarvik 51,0
Nordkraft Vind ASNarvik 100,0
Enerconsult ASNarvik 100,0
Nordkraft Prosjekt ASNarvik 100,0
Nordkraft Fiber ASNarvik 100,0
Skognes og Stordalen Kraftlag ASNarvik 100,0
Arctic Renewables ASNarvik76,0
Russvik Kraft ASNarvik100,0