Tall i 1 000 NOKLån 01.01.2019Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2019Påløpte renterLånets forfallprofil
DNB/Swedbank70 00070 000--
Danske Bank/DNB/Sparebanken Narvik--500 000500 0001 75615.08.2024
Danske Bank/DNB/Sparebanken Narvik--410 000410 0001 33315.08.2022
Sum70 00070 000910 000910 0003 089

 

PANTSTILLELSER
Tall i 1 000 NOK
Andel av selskapets gjeld som er sikret ved pant910 000

 

Bokført verdi av eiendeler bak pantstillelsen
Tall i 1 000 NOK31.12.2019
Bygning75 443
Aksjer407 124
Sum bokført verdi482 567

Nordkraft-konsernet gjennomførte i 2019 en refinansiering av langsiktig gjeld. Det ble inngått låneavtale med et konsortium bestående av Danske Bank, DNB og Sparebanken Narvik. Samtidig ble eksterne lån i Nordkraft Nett AS og Nordkraft Magasin AS nedbetalt slik at ekstern gjeld ble samlet i morselskapet. Det nye lånet ble utbetalt 15.8.2019 i to transjer med løpetid på henholdsvis 3 og 5 år. I tillegg ble det etablert en revolverende trekkfasilitet på 190 millioner kroner og en kassakreditt på 80 millioner kroner, blant annet for å finansiere småkraftutbygging. Disse fasilitetene er ikke benyttet pr 31.12.2019. Det er etablert konsernlån mellom Nordkraft AS og døtrene Nordkraft Nett AS og Nordkraft Magasin AS.