Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Påløpte, ikke forfalte rentekostnader3 0894 998
Påløpte feriepenger10 4249 720
Utsatt inntekt145 761157 748
Andre påløpte kostnader13 35320 798
Sum annen kortsiktig gjeld172 627193 264