Tall i 1 000 NOK31.12.201931.12.2018
Påløpte ikke forfalte rentekostnader3 089408
Påløpte feriepenger2 2352 267
Andre påløpte kostnader1 6842 001
Sum annen kortsiktig gjeld7 0074 676