Tall i 1 000 NOKAksjekapitalOverkursfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital pr. 01.01. 175 242 404 020 79 117658 379
Estimatavvik pensjonsforpliktelse - - 6 4396 439
Utsatt skatt estimatavvik pensjonsforpliktelse - - -1 417-1 417
Avsatt til utbytte---30 000-30 000
Årets resultat - - 35 80435 804
Egenkapital pr. 31.12.175 242404 02089 943669 205