Aksjekapital
Tall i NOKAntallPålydendeBokført
Aksjekapital pr. 31.12.201943 810 4644175 241 856

Aksjekapitalen i selskapet består bare av en aksjeklasse. Det er lik stemmerett for hver aksje.

Eierstruktur per 31. desember 2019:
AksjonærAksjer Andel
Narvik kommune 21 910 044 50,01 %
Jämtkraft AB 12 266 930 28,00 %
Troms Kraft AS 2 335 181 5,33 %
Hålogaland Kraft AS 7 298 309 16,66 %
Sum43 810 464100,00 %