Tall i 1 000 NOKAksjekapitalOverkursfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital pr. 01.01. 175 242 404 020 -60 318518 944
Estimatavvik pensjonsforpliktelse - - -6 531-6 531
Utsatt skatt estimatavvik pensjonsforpliktelse - - 1 5661 566
Avsatt til utbytte-25 000-25 000
Årets resultat - - 63 04363 043
Egenkapital pr. 31.12.175 242404 020-27 239552 023