Aksjekapital
Tall i 1000 NOKAntallPålydendeAksjekapitalOverkursSum
Per 31 desember 201643 8104175 242404 020579 262
Per 31 desember 201743 8104175 242404 020579 262

Aksjekapitalen i Nordkraft AS består av én aksjeklasse. Det er lik stemmerett for alle aksjene.

Aksjonærene i Nordkraft AS per 31. desember 2017 var:
Aksjer Andel
Narvik kommune21 910 04450,01 %
Jämtkraft AB12 266 93028,00 %
Hålogaland Kraft AS7 298 30916,66 %
Troms Kraft AS2 335 1815,33 %
Sum43 810 464100,00 %

Det foreligger en aksjonæravtale mellom eierne. Det har ikke vært endringer i eierstrukturen i 2017.