Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Fordringer ansatte24 65
Forskuddsbetalte kostnader122-
Andre fordringer 1 102 2 327
Tilgode mva262-
Sum andre fordringer1 5102 392