Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Påløpte ikke forfalte rentekostnader348 508
Påløpte feriepenger1 674 1 619
Andre påløpte kostnader73 361 2 131
Sum annen kortsiktig gjeld75 3834 258

Andre påløpte kostnader inkluderer kjøp av aksjene i Ballangen Nett og Entreprenør.