SelskapForretningskontorEier-/ stemmeandel %
Nordkraft ASNarvik 100,0
Nordkraft Magasin ASNarvik 100,0
Nordkraft Produksjon ASNarvik 100,0
Nordkraft Nett ASNarvik 51,0
Nordkraft Vind ASNarvik 100,0
Enerconsult ASNarvik 100,0
Nordkraft Prosjekt ASNarvik 100,0
Nordkraft Energidrift ASNarvik 100,0
Skognes og Stordalen Kraftlag ASNarvik 100,0
Ballangen Nett og Entreprenør ASNarvik100,0
Tokagjeldet ASNarvik 100,0