Tall i 1 000 NOKLån 01.01.2017Årets avdragLån 31.12.2017Påløpte renterLånets forfallprofil
DNB/Sparebanken Narvik 180 000 110 00070 00034827.03.2019

 

PANTSTILLELSER
Tall i 1 000 NOK
Andel av selskapets gjeld som er sikret ved pant70 000

 

Bokført verdi av eiendeler bak pantstillelsen
Tall i 1 000 NOK31.12.2017
Bygning76 778
Aksjer543 786
Sum bokført verdi620 564