Tall i 1 000 NOKMaskiner, inventar o.a.Bygg og tomterSum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 1.126 312 164 094 195 746
Tilgang i året-
Avgang i året -101-101
Anskaffelseskost pr. 31.1226 312164 101190 413
Akk. avskrivninger pr. 1.120 9356 11737 052
Akk. nedskrivninger pr 1.1 38 700 38 700
Akk. avskrivning avgang -58-58
Årets avskrivninger1 08425393 623
Akk. av-/nedskrivninger pr. 31.1222 01857 29979 317
Bokført verdi pr. 31.124 294106 802111 096
Avskrivningssats10 - 20 %0 - 10 % -