Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Driftsinntekter, husleie6 980 6 723
Driftsinntekter, økonomi/adm tjenester41 851 34 694
Driftsinntekter, øvrige2 6 272
Sum inntekter48 83447 689
Kjøp av konserntjenester-2 856 -3 414
Netto inntekter fra konsernselskaper45 97844 275

Alle transaksjoner mellom konsernselskapene er på markedsmessige betingelser.

Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Nordkraft Prosjekt AS193 625
Nordkraft Vind AS3 185 40
Nordkraft Nett AS954 2 489
Nordkraft Energidrift AS148 1 225
Enerconsult AS4 591 4 889
Nordkraft Produksjon AS3 653 19 880
Vesterålskraft Vind AS-7
Kortsiktige fordringer konsern12 72529 154
Nordkraft Produksjon107 63
Nordkraft Magasin AS1 46
Nordkraft Nett AS15 189
Nordkraft Energidrift AS77 189
Nordkraft Prosjekt AS1 054 87
Kortsiktig gjeld konsern1 254574