Segmentinformasjonen er presentert i samsvar med rapporteringen til konsernledelsen. Segmentrapporteringen er konsistent med den finansielle informasjonen som blir brukt av konsernledelsen til å allokere ressurser og vurdere inntjening. Nordkraft rapporterer forretningsområder som driftssegmenter. Segmentene styres etter driftsresultat. Finanskostnader allokeres ikke ut til segmentene. Transaksjoner mellom forretningsområdene gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet. I underliggende resultater urealiserte er verdiendringer på kraftkontrakter holdt utenfor.

Segmentinformasjon
KonsernProduksjonNettProsjektEntreprenørAnnen virksomhet
Tall i 1000 NOK201720162017201620172016201720162017201620172016
Brutto segmentsalg485 167493 016247 578242 815131 697123 88025 3729 16353 38547 182118 13069 976
Salg mellom segmenter94 3812532733 0452 3881 4986 40737 28035 15349 18950 160
Salgsinntekter485 167398 636247 325 242 542128 922121 49223 8742 75616 10512 02968 94119 816
Driftsresultat196 337100 62077 79361 03120 27829 41214 264-11 8588881 46483 11320 570
Avskrivninger 56 96856 45038 38239 77512 93611 0461711731 9792 1063 5013 351
Nedskrivninger-6 2262 910-6 2262 910
Investering i TS56 13956 1391 5001 50054 63954 639
Varige driftsmidler 1 993 7252 036 4321 566 3101 587 097280 856248 71713 46057 87022 00221 319111 096121 428
Immaterielle eiendeler425 968452 277425 421451 745280280841677027410-656
Anskaffelser (ekskl oppkjøp)62 74058 8599 9305 60443 26740 0017 62612 2591 9178000195
Andre driftsinntekter analysert etter kategori:
Tall i 1000 NOK20172016
Operatørskapsinntekter28 25015 947
Energirådgivning12 34311 951
Nettrelatert arbeid, eksternt16 87914 207
Utvikling vind- og småkraftverk17 0672 749
Andre driftsinntekter12 00915 544
Sum andre driftsinntekter86 54957 648