Salg og utbygging av Sørfjord vindpark

Nordkraft har solgt rettighetene til å bygge Sørfjord vindpark til Fortum, samt forestår prosjektledelse av vindkraftutbygging. For å imøtekomme eventuelle latente forpliktelser har Nordkraft avsatt 109 millioner kroner.