Konsernets tilknyttede og felleskontrollerte selskaper per 31.12.2017 er spesifisert nedenfor. Alle selskapene har kun ordinære aksjer. 

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper
Tall i 1000 NOKAnskaffelses-tidspunktAnskaffelses-kostBalanseført verdiForretnings-kontorEierandelStemme-andel
Kraftinor AS 27.12.2002 57 770 57 648
Narvik
50,00 %50,00 %
Narvik Kapital AS07.10.2004 6 015 2 500
Narvik
30,53 %30,53 %
Futurum AS01.01.2003 600 720
Narvik
20,34 %20,34 %
Ågskarkraft AS01.01.2008 3 125 1 500
Mo i Rana
34,10 %34,10 %
Sum investering i tilknyttede selskaper62 368

Kraftinor AS leverer strøm til sluttbrukere lokalt og nasjonalt. Kraftinor AS eies i fellesskap med Lofotkraft Holding AS. Ågskarkraft AS er et småkraftselskap med kraftverk i drift. Selskapene Narvik Kapital AS og Futurum AS retter seg mot næringsutvikling i Narvik-regionen. I 2016 ble selskapene Lofotkraft Vind AS, Nordnorsk Havkraft AS og Nordnorsk Havkraft KS oppløst, mens eierandelen i Nordlandskraft AS ble solgt ut av Nordkraft-konsernet.       

Det er ingen betingede forpliktelser knyttet til konsernets investeringer i tilknyttede selskaper.

Tall i 1000 NOK20172016
Balanseført verdi 1. januar56 139 62 717
Tilgang/avgang- -2 167
Andel resultat14 047 4 667
Årets avskrivning merverdi-1 068 -1 068
Utbytte-6 750 -8 009
Balanseført verdi 31. desember62 36856 139
Merverdi per 31. desember5 563 6 631
Konsernets andel av resultat i de tilknyttede selskapene:
Tall i 1000 NOK2017
Kraftinor AS12 979
Narvik Kapital AS-
Futurum AS141
Ågskarkraft AS -
Sum13 120

Kraftinor fusjonerer med Salten Kraftsamband (SKS) fra 1. januar 2018, og endrer navn til Polar Kraft. Selskapet vil eies med 1/3 hver av SKS, Lofotkraft og Nordkraft.