Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Påløpte, ikke forfalte rentekostnader5 5516 878
Påløpte feriepenger8 2908 358
Utsatt inntekt175 93776 154
Oppkjøpsvederlag, ikke forfalt71 365-
Andre påløpte kostnader24 91120 701
Sum annen kortsiktig gjeld286 053112 091