Investering i datterselskap
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerEier-/ stemmeandelBokført verdi pr. 31.12
Nordkraft Prosjekt AS15 40010 000100 %2 790
Nordkraft Magasin AS100 00010 000100 %407 124
Nordkraft Nett AS70 0003 57051 %51 021
Enerconsult AS1 0001 000100 %5 293
Nordkraft Energidrift AS1001 000100 %120
Nordkraft Produksjon AS3 0001 000100 %6 437
Ballangen Nett og Entreprenør AS3 0003 000100 %71 000
Sum543 786

 

Tilknyttede selskaper
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerEier-/ stemmeandelBokført verdi pr. 31.12
Kraftinor AS 23 600 11 800 50,00 % 57 770
Narvik Kapital AS 19 650 60 000 30,53 % 2 500
Futurum AS 2 950 600 20,34 % 600
Sum60 870
Andre aksjer og andeler
Tall i 1 000 NOKAksjekapitalAntall aksjerPålydende tilsammenBokført verdi pr. 31.12
Forskningsparken i Narvik AS 11 193 14 300 1 430 1 430
Nordenfjeldske Energi AS 605 55 55 50
Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap AS 641 100 10 10
Kjeldebotn Butikkdrift 652 30 29 30
Kjeldbotn Drivstoff AS 554 10 10 10
Nord-Salten Kraft AS 4 033 2 360 2 -
Nordkraft Pensjonskasse 18 000
Fondssparing DNB7 901
Sum27 431

Kraftinor AS fusjonerer med Salten Kraftsamband (SKS) fra 1. januar 2018, og endrer navn til Polar Kraft AS. Selskapet eies deretter med 1/3 hver av SKS, Lofotkraft og Nordkraft. Informasjon om tilknyttede selskaper er også angitt i konsernets note 10