Tall i 1 000 NOK20172016
Urealisert tap/(gevinst) derivater
Kraftderivater(13 396) 60 715
Sum andre tap/(gevinster) netto(13 396)60 715