Konsernets årsresultat er 122,0 millioner kroner. Nordkraft AS er morselskap i Nordkraft-konsernet. Nordkraft AS ivaretar fellestjenester for virksomhetsområdene. Selskapets driftsinntekter for 2017 var på 50,8 millioner kroner (2016: 49,6 millioner kroner), mens årsresultatet ble 63,0 millioner kroner i 2017 (2016: 6,2 millioner kroner). Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:

Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:
Overført til annen egenkapitalkr63.042.890
Sum årsresultatkr63.042.890