Tall i 1 000 NOKAksjekapitalOverkursfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital pr. 01.01. 175 242 404 020 -27 239552 023
Estimatavvik pensjonsforpliktelse - - -6 543-6 543
Utsatt skatt estimatavvik pensjonsforpliktelse - - 1 5051 505
Ekstraordinært utbytte-20 000-20 000
Avsatt til utbytte-30 000-30 000
Årets resultat - - 161 393161 393
Egenkapital pr. 31.12.175 242404 02079 117658 379