Tall i 1 000 NOK31.12.201831.12.2017
Fordringer ansatte7124
Forskuddsbetalte kostnader739122
Andre fordringer -1 102
Tilgode mva-262
Sum andre fordringer8101 510