Tall i NOK 1000VannfallsrettigheterKonsesjonskraftrettigheterØvrige immaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2016
Anskaffelseskost360 387125 5112 591488 489
Akkumulerte amortiseringer-2 464-31 696-2 052-36 211
Balanseført verdi 31. desember 2016357 92393 815539452 277
Regnskapsåret 2017
Avgang i året-27 024-27 024
Amortisering på avgang2 4642 464
Amortisering-1 749-1 749
Balanseført verdi 31. desember 2017333 36392 066539425 968
Per 31. desember 2017
Anskaffelseskost333 363125 5112 591461 465
Akkumulerte amortiseringer-33 445-2 052-35 497
Balanseført verdi 31. desember 2017333 36392 066539425 968
Regnskapsåret 2018
Amortisering-1 795-1 795
Balanseført verdi 31. desember 2017333 36390 271539424 172
Per 31. desember 2018
Anskaffelseskost333 363125 5112 591461 465
Akkumulerte amortiseringer-35 240-2 052-37 292
Balanseført verdi 31. desember 2018333 36390 271539424 173
Avskrivningsprosent1,4 %