Tall i 1 000 NOK 2018 2017
RESULTATER

 

 
Driftsinntekter 55 457 50 796
Driftsresultat 943 1 354
Finansposter 166 151 66 962
Resultat før skatt 167 094 68 317
Resultat etter skatt 161 393 63 043
BALANSE PR. 31.12    
Anleggsmidler 673 054 759 305
Omløpsmidler 155 731 15 577
Egenkapital 658 379 552 023
Avsetning for forpliktelser 20 703 7 070
Langsiktig gjeld 70 000 70 000
Kortsiktig gjeld 79 704 145 789
Totalkapital 828 786 774 882
ØKONOMISKE NØKKELTALL    
EBITDA 4 511 4 977
Egenkapitalandel % 79,4 % 71,2 %
Likviditetsgrad 1 2,0 0,1
Arbeidskapital 76 028 -130 211