Av bankinnskuddet pr 31.12.2018 er kr 1 570 000 bundne skattetrekksmidler, mens kr 12 956 gjelder en depositumskonto.