Konsernets årsresultat er 99,5 millioner kroner. Konserntallene er basert på IFRS, mens morselskapets regnskapstall er basert på NGAAP. Det er morselskapets årsresultat som skal disponeres. Nordkraft AS er morselskap i Nordkraft-konsernet. Nordkraft AS ivaretar fellestjenester for virksomhetsområdene. Selskapets driftsinntekter for 2018 var på 55,5 millioner kroner (2017: 50,8 millioner kroner), mens årsresultatet ble 161,4 millioner kroner i 2018 (2017: 63,0 millioner kroner). Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:

Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:
Utbyttekr30 000 000
Overført til annen egenkapitalkr131 393 202
Sum årsresultatkr161 393 202