Tall i 1 000 NOK31.12.201831.12.2017
Påløpte ikke forfalte rentekostnader408348
Påløpte feriepenger2 2671 674
Andre påløpte kostnader2 00173 361
Sum annen kortsiktig gjeld4 67675 383

Andre påløpte kostnader i 2017 inkluderer kjøp av aksjene i Ballangen Nett og Entreprenør.