Tall i 1 000 NOKLån 01.01.2018Årets avdragLån 31.12.2018Påløpte renterLånets forfallprofil
DNB/Swedbank70 000-70 00040827.03.2019

 

PANTSTILLELSER
Tall i 1 000 NOK
Andel av selskapets gjeld som er sikret ved pant70 000

 

Bokført verdi av eiendeler bak pantstillelsen
Tall i 1 000 NOK31.12.2018
Bygning75 027
Aksjer472 786
Sum bokført verdi547 813