Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Påløpte, ikke forfalte rentekostnader4 9985 551
Påløpte feriepenger9 7208 290
Utsatt inntekt157 748175 937
Oppkjøpsvederlag, ikke forfalt-71 365
Andre påløpte kostnader20 79824 911
Sum annen kortsiktig gjeld193 264286 053