Andre driftsinntekter analysert etter kategori:

Tall i 1000 NOK20182017
Operatørskapsinntekter32 33928 250
Energirådgivning15 67412 343
Fiber44 4809 411
Nettrelatert arbeid, eksternt8 10616 879
Utvikling vind- og småkraftverk12 69117 067
Andre driftsinntekter15 7112 598
Sum andre driftsinntekter129 00186 549